Signal til samling av soldater eller befal; hornsignal blåst som æresbevisning for høyere offiserer; mannskapets samling for å motta dagsbefaling; taktmarkering med foten under marsjering.