Oppsettende avdeling, en selvstendig administrativ avdeling (i Hæren distriktskommando, regiment; i Sjøforsvaret sjøforsvarsdistrikt; i Luftforsvaret hovedflystasjon) som administrerer personell og materiell for krigsorganisasjonens mobiliserbare avdelinger av linje og landvern. Den er også ansvarlig for å sette opp, øve og organisere disse avdelinger ved beredskap, mobilisering og repetisjonsøvelser.