Krigsforsterkningen, tidligere kalt landstormen, militære forsterkninger som kan settes opp i krig eller når krig truer. Tjenestepliktige er alle tjenestedyktige menn som ikke tilhører de faste oppbud, og som er i alderen 18–55 år.