Grunnstamme av fast befal (undertiden også vervede mannskaper) som er disponert ved mobiliseringsenheter.