Flyvåpen og luftkrig

Luftkrig er krigføring hvor luftrommet og luftkapabiliteter benyttes. Luftkapabiliteter er summen av de menneskelige og materielle ressursene som gjør det mulig å utnytte luftrommet for å løse ulike oppgaver, herunder utkjempe krig. . Hele artikkelen