Luftmakt er et lands militære styrkers evne til å bruke luftkapabiliteter, som fly, helikoptre og tilhørende våpen, for å påvirke aktører og hendelsers gang, deriblant å utkjempe krig. En luftkapabilitet er summen av de menneskelige ressursene og plattformene som gjør det mulig å utnytte luftrommet for å løse en bestemt gruppe oppgaver eller en rolle. Hele artikkelen