Revelje, vekkesignal, ordre til en militæravdeling om å stå opp om morgenen. Ble tidligere gitt med horn eller trompet, nå som oftest gjennom høyttalere. Jfr. rosignal og tappenstrek.