Diversjon, skinnmanøver for å avlede fiendens oppmerksomhet fra hovedforetaket.