H-hour, engelsk uttrykk brukt for å kjennetegne det klokkeslett en planlagt militær operasjon skal iverksettes. Også brukt på norsk, klokken H, f.eks.: «kl. H er 0600». Med utgangspunkt i dette klokkeslett fastholdes når deler av operasjonen skal begynne, f.eks.: «artilleribeskytning fra kl. H–5 min». Se også D-dagen, som er dagen for operasjonens start.