Militærpoliti, spesialavdeling opplært og organisert for visse politimessige oppgaver innen de militære styrker i krig og fred, bl.a. ordenstjeneste, trafikkregulering, personellkontroll, eskortetjeneste, etterforskning og registrering av krigsfanger. MP er også utøvende organ for sikkerhetstjenesten innen operasjonsområdet. Hver forsvarsgren har eget militærpoliti. Forsvarets militærpolitiskole utdanner militærpoliti for alle forsvarsgrener. Den ligger på Sessvollmoen, Ullensaker, og er en del av Forsvarets kompetansesenter for logistikk.