Sperringer, hindre av forskjellig art som skal stanse eller hindre fiendens bevegelser. Foran stillingsområder legges sperringer for å hindre angriperen i å bryte inn i stillingen eller inn i mellomrommet mellom støttepunkter. Undervannshindre skal vanskeliggjøre landgang. Som luftsperring har det vært brukt sperreballonger.