Husarrest, straff som består i forbud mot å forlate boligen. Kan forekomme i militære forhold.