En festnings eller et batteris utrustning med artillerimateriell; et fartøys bestykning; et krigsfartøys forsterkning med panser; en festnings overgang fra freds- til krigstilstand. I sistnevnte tilfelle skjelnes mellom artilleristisk armering, hvor skytset gjøres i stand til bruk ved at kanonskur tas bort, ammunisjon m.m. bringes frem, og fortifikatorisk armering, hvor festningsvoller istandsettes, skog som hindrer oversikt, fjernes, nye supplerende feltbefestninger anlegges osv., og miner legges ut så vel til sjøs som til lands.