Stillingsmann, i eldre tider en person som etter avtale gjorde militærtjeneste for en annen.