Hærens hovedavdelinger inndelt etter forsvarsoppgaver; omfatter de avdelinger som direkte deltar i kamp (kampvåpen, stridende våpen): infanteri, kavaleri, artilleri, ingeniørvåpen. Avdelinger som hjelper de stridende våpen kalles troppearter og omfatter personell innen ledelse og støtte (overvåking og etterretning) og logistikk (samband og informasjon, transport, forsyning, sanitet). Personellet i våpenartene og troppeartene bærer forskjellige våpenmerker på uniformskragen/jakkeslaget.