Utdanningsgarnison, tjenestested hvor de vernepliktige i Hæren får sin grunnutdanning og resten av sin utdanning under førstegangstjenesten. Utdanningsgarnisoner er Garnisonen i Sør-Varanger (Høybuktmoen ved Kirkenes), Garnisonen i Porsanger (sør for Lakselv i Porsanger kommune), Skjold (Øverbygd i Målselv kommune), Heggelia (ved Bardufoss i Målselv kommune) og Setermoen (Bardu kommune).