ECCM, den delen av elektronisk krigføring som tar sikte på å motvirke fiendens bruk av ECM for å bevare effektiviteten av eget elektronisk utstyr.