I Forsvaret brukt om den personlige kontroll en sjef fører med sin avdelings personell, materiell, utdannelse, feltmessige brukbarhet, beredskap m.m. Betegnelse også på inspiserende personell.