Frivillige avdelinger, mindre avdelinger satt opp av frivillige, særlig for å operere i områder som er besatt av fienden. For å anerkjennes folkerettslig må de være tilknyttet hærens avdelinger, ha en ansvarlig fører, bære et tydelig kjennetegn og føre sine våpen åpenlyst. I Norge må frivillige avdelinger godkjennes av Forsvarsdepartementet på forhånd. Under den annen verdenskrig ble frivillige avdelinger meget benyttet på sovjetisk side. Se frikorps, franktirører.