Fektning, trefning, strid; tidligere uttrykk for strid mellom mindre avdelinger. Uttrykket finner man igjen i ordet forpostfektning.