Graver ble tidligere brukt for å sikre en festning (fort) mot overfall og hindre fiendens angrep. Graven kunne være våt (fylt med vann) eller tørr. Ved de moderne sonefestninger er gjerne graven erstattet med et gjennomgående hinder mot panserangrep. De enkelte verker av en slik sammenhengende sonefestning kan imidlertid fremdeles være omgitt av en grav som stormhindring. Se også skyttergrav.