Furér, tidligere betegnelse på nest laveste underoffisersgrad i Norge, vanligvis administrasjonsbefal (forpleining, regnskap, materiell) eller troppssjef.