Forlegning, militæravdelingers innkvarteringssted. Troppene kan forlegges i kvarter (i hus), leir (brakker, hytter eller solide telt beregnet på lengre tids bruk) eller bivuakk (med eller uten telt).