Frontalangrep, angrep rettet direkte mot fiendens front. Det føres som regel mot de best forsvarte fiendtlige stillinger og forutsetter derfor sterk ildstøtte. Frontalangrepet kombineres ofte med samtidig angrep mot fiendens ene eller begge flanker, som omfattende angrep.