Kakebu, militær sjargong for vaktarrest, hvor kostholdet opprinnelig var vann og brød. Kake har i eldre og dialektisk språk betydningen 'brød', derav navnet.