ECM, elektroniske mottiltak, elektronisk krigføring, midler som brukes for å redusere effektiviteten av motpartens radio og radar. Vanligst er støysendere som opererer på motpartens frekvenser. Jfr. ECCM.