Intendantur, (til intendant), den fagmyndighet innen det militære som ordner med forpleining, bekledning, visse former for utrustning, drivstoffer, brensel samt kvarter- og kontormateriell. I Norge har hver av de tre forsvarsgrener sin intendantur.