Marine og sjøstridskrefter

Sjøkrig, krigføring som foregår til sjøs og som regel har til formål å sikre herredømme eller kontroll over sjøområder og sjøveier for å oppnå strategiske eller taktiske mål. Sjøkrigen er i alminnelighet et ledd i en mer omfattende krigføring. Under den første puniske krig (264–241 f.Kr.) ble skipene seilt og rodd av sjømenn (slaver), mens størsteparten av de ca. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Marine og sjøstridskrefter

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 133 artikler: