Sjøkrig er krigføring som foregår til sjøs og som regel har til formål å sikre herredømme eller kontroll over sjøområder og sjøveier for å oppnå strategiske eller taktiske mål. Sjøkrigen er i alminnelighet et ledd i en mer omfattende krigføring.Under den første puniske krig (264–241 fvt.) ble skipene seilt og rodd av sjømenn (slaver), mens størsteparten av de cirka 150 000 mann som da bemannet Romas og Karthagos galeiflåter var soldater, og det var disse som utførte de egentlige kamphandlingene, som stort sett var kamp mann mot mann. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Marine og sjøstridskrefter

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt