Marine og sjøstridskrefter

Sjøkrig, krigføring som foregår til sjøs og som regel har til formål å sikre herredømme eller kontroll over sjøområder og sjøveier for å oppnå strategiske eller taktiske mål. Sjøkrigen er i alminnelighet et ledd i en mer omfattende krigføring. Under den første puniske krig (264–241 f.Kr.) ble skipene seilt og rodd av sjømenn (slaver), mens størsteparten av de ca. Hele artikkelen

Ny artikkel