Avsnitt, lokal inndeling under en regional militær kommando; del av et kampområde. I Heimevernet er HV-avsnitt en administrativ og operativ inndeling som omfatter flere HV-områder.