Forsyningstjeneste, fellesbetegnelse for all aktivitet for å tilføre Forsvaret på riktig tid og sted og i riktig mengde det som er nødvendig for operasjoner, f.eks. personell, våpen, ammunisjon, mat, kjøretøyer, intendanturmateriell, sambandsmateriell. Forsyningstjenesten omfatter også en rekke serviceytelser som transport, sanitet, byggevirksomhet, vask, reparasjon og vedlikehold. Videre omfatter den det som skal tilbakeføres fra avdelingene, f.eks. syke, sårede, døde, bytte, reparabelt materiell.