Befaling, kommando, ordre eller direktiv som gis av en overordnet til en underordnet. Gis kommando skal denne utføres øyeblikkelig uten nølen, gis ordre har den underordnede tid til å overveie hvorledes oppdraget skal løses. Angir befalingen bare målet som skal nås med de midler som står til disposisjon, kalles befalingen et direktiv.