Forsyningskompani, avdeling som utfører intendantur-, ammunisjons- og ikke-maskinell ingeniørforsyningstjeneste, næringsmiddelkontroll, vannrensing og feltposttjeneste. I de mest moderne feltbrigader kalles avdelingen trenkompani; det består av forsyningskompaniet og transportkompaniet. I et forsyningskompani kan det inngå bakeri- og slakterienheter, samt gravregistreringsenhet.