Faneflukt, soldats rømming fra tjeneste, særlig i krig; det å svikte en sak, et parti el.l.