Bilde av tre krigsveteraner, tre eldre menn kledd i dress og med medaljer på jakkeslaget.
Norske veteraner fikk overrakt medaljen for sin innsats under D-dagen i Normandie i 1944 under en markering i Caen i Frankrike i forbindelse med 70-årsjubileet 6. juni i 2014. Fra venstre Rolf Kolling, Monrad Mosberg og Christian Grønvold.
Foto av Rolf Kolling, Monrad Mosberg og Christian Grønvold
Av /NTB.

Veteranforening er i militær sammenheng betegnelse på en sammenslutning eller organisasjon som samler veteraner fra en spesiell epoke, fra en type operasjon eller som har tjenestegjort i samme avdeling.

I Norge har det etter andre verdenskrig vært flere slike foreninger med utspring i krigen, så vel som fra tjeneste i Forsvaret under den kalde krigen, og deretter fra ulike internasjonale operasjoner. En rekke slike foreninger finnes fortsatt; noen nasjonale, andre lokale.

Mens veteranbegrepet de første årene etter 1945 mest var knyttet til krigen og krigsdeltakelse, er det i nyere tid helst koblet til og brukt om militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.

Krigsveteranforeninger

Veteraner fra andre verdenskrig ble gjerne kalt krigsveteraner, og det ble etter krigen opprettet en rekke krigsveteranforeninger, for ulike grupper som hadde deltatt i krigsinnsats og motstandsarbeid. Blant de største nasjonale foreningene var i Norge Krigsdeltagerforbundet (nedlagt 2006) og Norges Krigsseilerforbund (nedlagt 2000).

En av de best kjente krigsveteranforeningene var den såkalte Lingeklubben, som samlet medlemmer av Kompani Linge, som var en del av en britisk spesialstyrke, under navnet Norwegian Independent Company no. 1. Lingeklubben ble dannet i 1946, og ble nedlagt i 2007.

En stor del av krigsinnsatsen skjedde på sjøen, og veteraner var samlet blant annet i Marinens Krigsveteranforening, Norges Krigsseilerforbund og Sjøforsvarets skyttere i Handelsflåten.

Veteraner fra den norske brigaden i Skottland dannet Skottlandsbrigadens kameratklubb; veteraner fra de norske styrkene i Sverige dannet Polititroppenes veteranforening Sverige-Norge 1940-45. Grenseloser og kurerer dannet sin forening; politiske fanger likeledes. Den Illegale Presses Forening 1940–45 samlet samlet veteraner fra det illegale pressearbeidet i det okkuperte Norge. Lokalt ble det dannet foreninger for medlemmer av Milorg.

To eksempler på foreninger for militære avdelinger som kjempet i Norge under krigen, er Alta bataljons veteranforening og Trøndelag Krigsveteranforening (med veteraner fra Trønderbataljonen). Begge avdelinger deltok i kampene om Narvik, i 1940.

De fleste veteranorganisasjonene sto tilsluttet Samarbeidsrådet for krigsveteranforeninger.

En annen type organisasjon – som minner mye om nyere foreninger som arbeider for å støtte veteraner fra internasjonale operasjoner – var Krigsinvalideforbundet, opprettet i 1954 av Krigsdeltakerforbundet.

Foreninger for nasjonal innsats

Etter andre verdenskrig er det dannet flere foreninger for veteraner fra ulike deler av Forsvaret, med tjeneste i Norge, under og etter Den kalde krigen; knyttet til en våpengren eller troppeart, eller en spesifikk avdeling. Blant de største er Norges Gardistforbund, som er en paraplyorganisasjon for lokale foreninger for veteraner fra H.M. Kongens Garde, og Brigaden i Nord-Norge – Veteranforbundet (fra 2013: Brigadeveteranforbundet), som er åpen for militært og sivilt personell som har tjenestegjort i Brig N og Brigade Nord samt Tysklandsbrigadene.

Eksempler på andre, avdelingsforankrede, foreninger er Telemark bataljon veteranforening (for tjenestegjørende fra Telemark bataljon); Veteranforeningen Forsvarets Spesialkommando (for spesialjegere tilknyttet Forsvarets spesialkommando) og Veteranforeningen Marinejegerkommandoen (for veteraner fra Marinejegerkommandoen).

Foreninger for internasjonal innsats

Etter andre verdenskrig har norske styrker og soldater deltatt i en rekke internasjonale operasjoner; på 1960-, 1970- og 1980-tallet særlig i regi av FN. Den mest omfattende organisering av denne kategorien veteraner var derfor fra FN-operasjoner.

Den største norske internasjonale deltakelsen var imidlertid i okkupasjonen av Tyskland, gjennom Tysklandsbrigadene og Tysklandskommandoen, 1947–1952, men Tysklandsbrigadenes Veteranforbund ble stiftet først i 1988, med på det mbeste rundt 30 lokale avdelinger og om lag 6000 medlemmer. Ti år tidligere, i 1978, ble Norske Korea-veteraners forening opprettet, for personell fra det norske feltsykehuset i Korea, NORMASH.

Etter initiativ fra offiserer som hadde tjenestegjort som FN-observatører, ble Norske militære FN-observatørers landsforening dannet i 1960. Denne ble i 1966 åpnet for befal fra andre FN-operasjoner, som FN-befalets landsforening, og i 1978 ble den åpnet for alt militært personell, som FN-veteranenes landsforbund (FNVLF). Som følge av deltakelse i andre operasjoner enn under FNs flagg, ble forbundet i 1997 åpnet for veteraner fra alle internasjonale operasjoner, og navnet endret til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) i 2009.

Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner, ble stiftet i 2006, og driver i likhet med NVIO politisk påvirkning for å fremme veteraners sak, og yter juridisk og annen støtte til skadde veteraner. Det er en rekke andre, mindre og særlig lokalt forankrede, organisasjoner for veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner, blant annet Veteran møter Veteran og Stiftelsen veteranhjelp.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg