Bevegelse til fots, forflytning av troppeavdeling. Kan utføres som eksersermarsj eller togmarsj. Marsjhastighet for infanteri til fots er ca. 4 km/h; hastigheten kan økes ved ilmarsj. I Norge har militære avdelinger siden 1915 avholdt prøver til Det militære marsjmerke over 30 km med 11 kg pakning inkludert gevær.