Fribytter, person som med eget fartøy røver eller plyndrer handelsskip. Har han (i krigstid) sin regjerings tillatelse til å angripe og bemektige fiendens handelsskip, er han en kaper, uten tillatelse vil han være en sjørøver. Også landkrigere som på egen hånd går inn i fiendeland for å røve og plyndre, er blitt kalt fribyttere.