Husvær som anvises tropper for forlegning. Rekvisisjon av kvarter ved eventuell mobilisering inngår som en del av beredskapsplanleggingen.