Signalere, (av signal), signalisere, formidle signaler og meldinger ved hjelp av lys, lyd, flagg og optiske signalfigurer som kuler og kjegler samt ved elektroniske metoder.