Tappenstrek, ordre om å begi seg til forlegningen for å gå til ro. Ble tidligere gitt som signal med trompet eller horn, nå oftest gjennom høyttalere. Blir blåst 15 minutter før rosignal.