Brukes om avdelinger med selvstendig virksomhet, uten hensyn til størrelsen, f.eks. ekspedisjonskorps; forband av flere divisjoner (armékorps). I Norge tidligere brukt for å betegne visse infanteri- og kavalerienheter, f.eks. Jegerkorpset – Akershus infanteriregiment nr. 4; også om enkelte spesielle deler av Forsvaret, f.eks. Hærens våpentekniske korps.