Soldat som skal bevokte nærmere angitt område. Post ved skilderhus kalles skiltvakt, post ved vaktlokale geværpost. Poster kan være enkelt- eller dobbeltposter, stående eller patruljerende.