Røyklegging, det å lage et røykslør under militære operasjoner, til lands og til sjøs, for å skjule egne bevegelser eller anlegg eller for å blende fienden, særlig hans ildvåpen. Foregår ved røykutblåsing, røykutskyting, ved bruk av røykgranater, røykbomber, røykhåndgranater og røykbokser.