Tidligere en avdelings magasiner med utstyr av forskjellig slag, som bekledning, utrustning og bevæpning. Nå brukes mer betegnelsene magasin for intendanturmateriell, arsenal for våpenteknisk materiell, og telthus for en mobiliseringsavdelings utrustning og utstyr.