Skiltvakt, militær vaktpost foran inngangen til offentlig bygning, militær leir, kaserne el.l., normalt i forbindelse med skilderhus. Brukes i Sjøforsvaret ved fallrep på marinefartøy eller ved kaia. Benevnelsen er nå lite brukt.