Minden, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, der Weser krysses av Mittellandkanalen; 83 100 innb. (2007). Jern- og metall-, tekstil-, trevare-, elektronikk og næringsmiddelindustri m.m. Byen var bispesete i middelalderen og har en domkirke, et mesterverk delvis i romansk, delvis i gotisk stil, samt en rekke middelalderbygninger. Omtales 798, tilhørte Hansaen. Mange fritidsmuligheter på Weser og Mittellandkanalen.