Herten, by i Tyskland, Nordrhein-Westfalen, i Ruhr-området, like nord for Gelsenkirchen; 64 300 innb. (2007). Kullgruver, maskinindustri. Bystatus 1936.