Hadeln, landskap i nordlige Tyskland, i delstaten Niedersachsen. Hadeln omfatter det fruktbare lavlandet øst for Cuxhaven og sør for Elbemunningen. Marsk vekslende med øyer av høyereliggende land ('Hochland') 1-2 moh. En stor del av området dreneres ved pumping og beskyttes mot havet av diker. Avgrenses av høyereliggende sandrygger i øst og vest; i sør går landskapet gradvis over i hede (Langes Moor). Jordbruksområde med melkeproduksjon og noe korn- og fruktdyrking.