Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Drangedal er en kommune sørøst i Telemark fylke, som grenser til kommunene Nissedal i vest, Kviteseid og Nome i nord, Skien og Bamble i øst og Kragerø i sørøst. Kommunen grenser i sør til Gjerstad kommune i Aust-Agder.

Drangedal omfatter grunnfjellsområdet omkring øvre del av Kragerøvassdraget og innsjøen Toke (28 km2 og 60 moh.) med avløp til Kilsfjorden ved Kragerø. Kommunen har store skog- og heiområder med høyder på 400–700 moh. og et stort antall vann. Høyeste topp er Fagerlihei, 911 moh. i nordvest, på grensen til Kviteseid. Skogene rommer mye storvilt. Kommunen har en nord–sør utstrekning på om lag 50 km. Nær halvparten av arealet ligger høyere enn 300 moh. I likhet med andre steder i Telemark kan enkelte sommerdager være varme. Det ble målt varmerekord på Vefall i Drangedal i juni 1970 med 34,6 °C.

Antall innbyggere i kommunen økte fra 4 111 i 2015 til 4 136 i 2016. Dette representerte en økning på 0,6 prosent mot 0,3 prosent for fylket som helhet. Bosetningen er konsentrert i og omkring administrasjonssenteret Prestestranda samt tettstedet Neslandsvatn. For øvrig er bosetningen spredt.

I 2013 var det totale jordbruksareaet på 10 246 daa. Av dette ble 8 814 daa brukt til eng, slått og beite. Jordbruket drives ofte i kombinasjon med andre næringer. Skogsavvirkningen utgjorde i 2015 i alt 40 788 m³. Av dette utgjorde furu 21 297 m³, gran 18 655 m³ og løv 836 m³. m³. Drangedal Bilruter AS som er den største private bedrift i kommunen, er en bærebjelke i det lokale næringslivet.

Drangedal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 33 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er femkraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 98 meter.

Drangedalsposten, med hovedkontor på Prestestranda, utkommer én gang i uken med et opplagstall på 1 919 (2016).

Sørlandsbanen går nord–sør gjennom de sentrale deler av kommunen. Sidebanen Neslandsvatn–Kragerø ble nedlagt 1989. Fv. 38 går gjennom kommunen fra Rv. 41 ved Steane i Kviteseid sørøstover til E 18 ved Gjerdemyra (30 km sør for Prestestranda) i sørøst. Herfra går Fv. 38 videre til Kragerø (10 km). Det er også veiforbindelse med Skien (Fv. 356) og Treungen i Nissedal (Fv. 358 over Gautefall), samt en rekke mindre veier bl.a. over heia nordover til Lunde og Bø.

Drangedal hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med Bamble, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Drangedal kommune tilsvarer de tre soknene Drangedal, Kroken og Tørdal i Bamble prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Drangedal til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Drangedal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 22 grunnkretser:

  • Tordal: Bustrak, Lia, Bø, Lone, Tørdal, Homleid
  • Drangedal: Singusdal, Åkre/Sætre, Nakksjø, Tveit, Oseid, Solberg, Preststranda, Tørnes, Voje, Straume, Henneseid, Sannes
  • Kroken: Vefall, Helldøla, Neslandsvatn, Brodsjø

Bygdeborgen Gråtoppfestningen på Holte to km vest for Prestestranda har antagelig vært brukt av bondeføreren Hallvard Gråtopp, som døde i 1438. Drangedal Bygdetun er et friluftsmuseum med 19 gamle bygninger, hvorav de fleste er gaver fra bygdefolket. Bygdetunet har også en ny museumsbygning, Nystue, som sto ferdig i 2009. Nystue inneholder blant annet Skogbruksutstillinga, som ble åpnet sommeren 2010.Gautefallheia har alpinanlegg og hotell. Drangedal kirke er en tømret korskirke fra 1775, som ble påbygd i 1840.

Kommunevåpenet som ble godkjent i 1989, har to gull furukongler mot en grønn bakgrunn. Farger og motiv henspiller på Drangedal som en skog- og landkommune.

Navnet kommer av norrønt drangr-, ‘spisst fjell’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.