Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Drangedal er en kommune sørøst i Telemark fylke, som grenser til kommunene Nissedal i vest, Kviteseid og Nome i nord, Skien og Bamble i øst og Kragerø i sørøst. Kommunen grenser i sør til Gjerstad kommune i Aust-Agder.

Drangedal omfatter grunnfjellsområdet omkring øvre del av Kragerøvassdraget og innsjøen Toke (28 km2 og 60 moh.) med avløp til Kilsfjorden ved Kragerø. Kommunen har store skog- og heiområder med høyder på 400–700 moh. og et stort antall vann. Høyeste topp er Fagerlihei, 911 moh. i nordvest, på grensen til Kviteseid. Skogene rommer mye storvilt. Kommunen har en nord–sør utstrekning på om lag 50 km. Nær halvparten av arealet ligger høyere enn 300 moh. I likhet med andre steder i Telemark kan enkelte sommerdager være varme. Det ble målt varmerekord på Vefall i Drangedal i juni 1970 med 34,6 °C.

Antall innbyggere i kommunen økte fra 4 111 i 2015 til 4 136 i 2016. Dette representerte en økning på 0,6 prosent mot 0,3 prosent for fylket som helhet. Bosetningen er konsentrert i og omkring administrasjonssenteret Prestestranda samt tettstedet Neslandsvatn. For øvrig er bosetningen spredt.

I 2013 var det totale jordbruksareaet på 10 246 daa. Av dette ble 8 814 daa brukt til eng, slått og beite. Jordbruket drives ofte i kombinasjon med andre næringer. Skogsavvirkningen utgjorde i 2015 i alt 40 788 m³. Av dette utgjorde furu 21 297 m³, gran 18 655 m³ og løv 836 m³. m³. Drangedal Bilruter AS som er den største private bedrift i kommunen, er en bærebjelke i det lokale næringslivet.

Drangedal er er en svært liten kraftkommune, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 33 gigawattimer (GWh) per 2016. Det er femkraftverk i kommunen, høyeste fallhøyde er 98 meter.

Drangedalsposten, med hovedkontor på Prestestranda, utkommer én gang i uken med et opplagstall på 1 919 (2016).

Sørlandsbanen går nord–sør gjennom de sentrale deler av kommunen. Sidebanen Neslandsvatn–Kragerø ble nedlagt 1989. Fv. 38 går gjennom kommunen fra Rv. 41 ved Steane i Kviteseid sørøstover til E 18 ved Gjerdemyra (30 km sør for Prestestranda) i sørøst. Herfra går Fv. 38 videre til Kragerø (10 km). Det er også veiforbindelse med Skien (Fv. 356) og Treungen i Nissedal (Fv. 358 over Gautefall), samt en rekke mindre veier bl.a. over heia nordover til Lunde og Bø.

Drangedal hører til Sør-Øst politidistrikt, Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Grenlandsamarbeidet sammen med BambleKragerøPorsgrunnSiljan og Skien.

Drangedal kommune tilsvarer de tre soknene Drangedal, Kroken og Tørdal i Bamble prosti (Agder og Telemark bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Drangedal til Bamble fogderi i Bratsberg amt.

For statistiske formål er Drangedal kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 22 grunnkretser:

  • Tordal: Bustrak, Lia, Bø, Lone, Tørdal, Homleid
  • Drangedal: Singusdal, Åkre/Sætre, Nakksjø, Tveit, Oseid, Solberg, Preststranda, Tørnes, Voje, Straume, Henneseid, Sannes
  • Kroken: Vefall, Helldøla, Neslandsvatn, Brodsjø

Bygdeborgen Gråtoppfestningen på Holte to km vest for Prestestranda har antagelig vært brukt av bondeføreren Hallvard Gråtopp, som døde i 1438. Drangedal Bygdetun er et friluftsmuseum med 19 gamle bygninger, hvorav de fleste er gaver fra bygdefolket. Bygdetunet har også en ny museumsbygning, Nystue,  som sto ferdig i 2009. Nystue inneholder blant annet Skogbruksutstillinga, som ble åpnet sommeren 2010.Gautefallheia har alpinanlegg og hotell. Drangedal kirke er en tømret korskirke fra 1775, som ble påbygd i 1840.

Kommunevåpenet som ble godkjent i 1989, har to gull furukongler mot en grønn bakgrunn. Farger og motiv henspiller på Drangedal som en skog- og landkommune.

Navnet kommer av norrønt drangr-, 'spisst fjell'.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.