Saltvannsfisk, fisk som gyter i saltvann. Se også ferskvannsfisk.