Dissonans, misklang, ulyd, spenningsfylt samklang som innenfor tonal musikk krever videre utvikling til en annen samklang, gjerne en konsonerende samklang. I atonal musikk kan flere dissonerende samklanger følge etter hverandre uten nødvendigvis å bli videreført til en konsonerende samklang. Hva som er misklang, kan ikke bestemmes én gang for alle, og dissonansbegrepet har da også vært definert forskjellig til ulike tider. I klassisk harmonilære regnes sekunder, septimer, noneakkorder, forstørrede og forminskede intervaller som dissonans. I middelalderen ble også terser og sekster regnet som dissonans.