Folkeviser, alle slags viser som har vunnet alminnelig utbredelse og popularitet, dessuten viser av ukjent forfatter. De er ført videre fra generasjon til generasjon og er særmerket ved at de ikke finnes i én form, men i varianter. I snevrere forstand er betegnelsen folkevise blitt brukt om ballade.